top of page

Bilimsel Tezlere ve Makalelere ait verilerin İstatistiksel Analizi:

  • Eğer verileriniz hazır ise (excel, SPSS gibi programlarla elektronik ortama girilmiş ise)

  • Hipotezleriniz belirlenmiş ise,

Verileriniz 24 saatte değerlendirilir...

Memnun kalmadığınız sürece ücret alınmaz.

BİLİMSEL VERİ ANALİZİ

Akademik Çalışmaların Hipotezlerinin test edilmesi için derlenmiş verilerin uygun istatistiksel yöntemlerle analiz edilmesi.

KURUMSALLAŞMA

KOBİLERİN Sürdürülebilirliğinin sağlanması, kurumun kişilerden bağımsız hale getirilmesi için uygulanabilir bir Yönetim Sisteminin kurulması

STRATEJİK PLANLAMA

KOBİLERİN Planlı hareket etmesi için, Bütçe performansını temel alan, kurumu vizyonuna taşıyacak yol haritasının belirlenmesi, Yıllık Programların (İş Planlarının) hazırlanması.

VERİMLİLİK

KOBİLERİN Toplam Verimlilik ve Faktör Verimliliklerinin artırılması için danışmanlık.

PERFORMANS YÖNETİMİ

Çalışanların Performansının Yönetimi,

Kurumsal Performans Yönetimi.

KURUMSAL VERİ ANALİZİ (Ölçme, İzleme, Değerlendirme)

Süreçlerin izlenmesi,

Müşteri İhtiyaç, Beklenti ve Memnuniyet Anketleri,

Kurumsal Risk Yönetimi

TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi Danışmanlığı

Oda ve Borsalarımızı; sadece Kamu adına hizmet yapan kuruluşlar olmaktan çıkarıp, üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik hizmet veren kurumlar haline getirmeyi amaçlayan TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemine dahil olmak isteyen veya Sistemde olup niteliklerini yükseltmek isteyen oda ve borsalarımıza hizmet vermekteyiz.

 

Bu çerçevede, oda ve borsalarımızın;

* Kurumsallaşmalarını sağlamak (Akreditasyon Sistemine uyumlu ISO 9001:2015 TKYS), * Stratejik Planlarını hazırlamak (izleme, değerlendirme ve raporlamaların otomatik         olarak üretildiği excel dosyası olarak Yıllık İş Planlarının hazırlanması),

* Çalışan Performans Yönetim Sistemini Kurmak,

* Üye İhtiyaç, Beklenti ve Memnuniyet Anketlerinin İstatistiksel Değerlendirmesini yapmak (Bu   hizmetimiz her yıl sürekli biçimde ücretsiz olarak verilmektedir).

* Akreditasyon Standardının Maddeleri ile ilgili yapılması gerekenleri gerçekleştirmek.

bottom of page